دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
 1. قرائت تحقیق
 2. قرائت ترتیل
 3. حفظ یک جز
 4. حفظ سه جز
 5. حفظ احادیث موضوعی
 6. حفظ آیات موضوعی
 7. مفاهیم
 8. اذان
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1امیرحسین رحمتیگلستان  
2پیمان احمدیکردستان  
3علی حصاریسیستان و بلوچستان  
4داوود کردلوالبرز  
5سجاد احمدیمازندران  
6محمد مهدی روحانیفارس  
7یوسف قنبریزنجان  
8علی دهقانیاصفهان  
9محمد اسماعیل خورشیدقم  
10علی خانیایلام  
11رضا کریمیخراسان شمالی  
12امیرحسین طاهری یارکرمانشاه  
13احمد آیین پورچهارمحال و بختیاری  
14رسول تمجیداردبیل  
15حسین فرید فرهمدان  
16محمد قمتقینخراسان رضوی  
17محسن حسین خوخراسان جنوبی  
18امیرحسین مرادیسمنان  
19علی محمد آبادیکرمان  
20سامان مترصدیگیلان  
21بهزاد تیموریبوشهر  
22داود کریمیآذربایجان شرقی  
23اسماعیل دلخواستهآذربایجان غربی  
24علی جعفرزادههرمزگان  
25سعید میعاد صالحیتهران  
26امیرحسین انوارییزد  
27محمد کاظم ربیعیمرکزی  
28پیروزی عزیزی گنجیلرستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمود مصطفی لوگلستان  
2رمضانعلی ایزانلوخراسان شمالی  
3رضا صفدریسیستان و بلوچستان  
4عبدالقدوس حسینیکردستان  
5محسن خطیبیسمنان  
6محمد محمدیآذربایجان غربی  
7علی قنبریزنجان  
8صادق سیاریمازندران  
9مهدی رضاییکرمانشاه  
10مصطفی سعیدیمرکزی  
11سید ابراهیم خامسیگیلان  
12سید محمد علی موسویکرمان  
13امین سالاریهرمزگان  
14حمیدرضا شکریهمدان  
15محسن سکندریخراسان جنوبی  
16سید حیدر حسینی طاهرقم  
17محمد مهدی احمدیاصفهان  
18مجتبی ضرغامیکهگیلویه و بویراحمد  
19بهزاد صادق زادهاردبیل  
20اکبر رودکیخراسان رضوی  
21حسن مرندیآذربایجان شرقی  
22هادی انگالیانبوشهر  
23علی آرمون پورایلام  
24مهدی دینیالبرز  
25غلامرضا یاراحمدیلرستان  
26مهدی رحمانیفارس  
27محمد حسین زارعشاهییزد  
28یونس اروجیچهارمحال و بختیاری  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1ابوالقاسم رحیمیخراسان شمالی  
2مصطفی بنی مستیقم  
3حامد کردسیستان و بلوچستان  
4امین صابریبوشهر  
5حسام اسلامیهرمزگان  
6امیر مقدمزنجان  
7عبدالحکیم محمدیکرمانشاه  
8امیر محمد شریعت دوستگیلان  
9باقر عباسیالبرز  
10حسین صابریفارس  
11جعفر عباسیمازندران  
12یوسف ترکاشوندهمدان  
13دانیال بختخراسان رضوی  
14سید رضا میر هاشمیمرکزی  
15محسن علیزادهاردبیل  
16احمدرضا عباسیایلام  
17رضا محمدپورآذربایجان شرقی  
18علیرضا افتخاری پوریزد  
19علی جویخوزستان  
20علی یوسفیسمنان  
21سید یوسف حسینیآذربایجان غربی  
22محسن بذرافشانخراسان جنوبی  
23امیر مسعود ویسی پوراصفهان  
24نیاز علی مولویچهارمحال و بختیاری  
25سپهر عابدیلرستان  
26حسن خدامیکرمان  
27حمید عطاییکردستان  
28محمد فرخندهگلستان  
29محسن رضاییکهگیلویه و بویراحمد  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد شریفیمرکزی  
2محمد ذوالفقاریسمنان  
3محمد باباییهمدان  
4محمد علیپورالبرز  
5محمد امین کریمیایلام  
6محمد صادق فهیمیقم  
7امیر محمد عادلیانگیلان  
8میلاد میگلیبوشهر  
9حمید رضا پورمررشدمازندران  
10بهمن محمدیکرمانشاه  
11مسعود محمدیخراسان رضوی  
12محمد عظیم براهوییسیستان و بلوچستان  
13جواد معصوم زادهخراسان جنوبی  
14علی اکبر مشکات زادهاصفهان  
15عباس رحیمیاردبیل  
16سید محسن صفویزنجان  
17عبدالرحمان ایدی نسبهرمزگان  
18سجاد فیاضخراسان شمالی  
19مرتضی نصیرییزد  
20سید حسن حسینیلرآذربایجان شرقی  
21محمد دانیال جعفری پورکرمان  
22سید امیر حسین حسینیچهارمحال و بختیاری  
23مهدی مهدی زادهآذربایجان غربی  
24علیرضا حکمتیفارس  
25مهدی آقاعلیکردستان  
26محمد حیدریگلستان  
27علی بسطامیکهگیلویه و بویراحمد  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1حسین فلاحتکارالبرز  
2محمد فاضا محمد حسینیمرکزی  
3علیرضا علومیگلستان  
4احمدرضا حسن شاهیفارس  
5محمودرضا گل هاشمسمنان  
6ادریس واحدیخراسان رضوی  
7حجت اله رجبیآذربایجان شرقی  
8حسن محرابی نسبخراسان شمالی  
9آرمین مرتضاییچهارمحال و بختیاری  
10سپهر عابدیلرستان  
11احسان شبانییزد  
12احمد ربیعیهمدان  
13احمد امیرنژادمازندران  
14سید عارف حسینیبوشهر  
15عنایت اله حاج میریزنجان  
16سید محمد علی موسویکرمان  
17حجت اله کرمیگیلان  
18محمد امین انصاری زادهخوزستان  
19بهروز مهریکرمانشاه  
20محمد بایرامیآذربایجان غربی  
21اکبر تجلیسیستان و بلوچستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمدتقی محمودیالبرز  
2بهرام رضاییخراسان شمالی  
3امیر سعیدیگلستان  
4داود خلوصیخراسان رضوی  
5مصطفی فریدونیخراسان جنوبی  
6ولی افتخاریآذربایجان شرقی  
7مرتضی قنبریمرکزی  
8سید مهدی راسخیسمنان  
9قاسم عبدیفارس  
10محمدحسین کریمییزد  
11محمود باباییهمدان  
12معراج محمدیگیلان  
13بهزاد شاهقلیچهارمحال و بختیاری  
14مجتبی محسنیمازندران  
15میر ابوالفضل کاظمیآذربایجان غربی  
16حسین طاهریبوشهر  
17سامان میرزاییزنجان  
18پیروز عزیزی گنجیلرستان  
19محمد فلاح نژادکرمان  
20عبدالحکیم محمدیکرمانشاه  
21امان اله رئیسیسیستان و بلوچستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد خائفالبرز  
2محمد علی روحانیفارس  
3محمد گیلانگلستان  
4ابوالقاسم رحیمیخراسان شمالی  
5محمد کاظم ربیعیمرکزی  
6جواد خلیلیآذربایجان شرقی  
7مصمد بخشیخراسان رضوی  
8مصطفی رحمانی سید آبادسمنان  
9حسین فرهادیچهارمحال و بختیاری  
10محمود مجاوریزد  
11دلریوش مجریانمازندران  
12روح اله بصیریخوزستان  
13عادل نائینیهمدان  
14هادی حق زادهآذربایجان غربی  
15احمد هیمن زادهکردستان  
16محمد حسین حدادیکرمان  
17علی صمصامیبوشهر  
18مصطفی رفیعی یکتازنجان  
19محمد مهدی بهرامی تبارکرمانشاه  
20امیررضا سربازاردبیل  
21ایوب فاریابیلرستان  
22سید مجتبی آموزندهگیلان  
23مهدی شیری تنهاقم  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد موسوی الارزیگلستان  
2سید یجاد اشرفیمازندران  
3مهدی عباسیبوشهر  
4صفرعلی نقره ئیانایلام  
5علی صیادیسیستان و بلوچستان  
6حمیدرضا محمودیمرکزی  
7مهدی لوئیسمنان  
8ذبیح اله صفوریهرمزگان  
9سیامک اصلانیاردبیل  
10فرهاد ابوالفضلیاصفهان  
11سید صدرالدین حسینیفارس  
12علی فرج پورآذربایجان غربی  
13اکبر قنبرزادهآذربایجان شرقی  
14کمیل محمدیکرمانشاه  
15سعید ثناییخراسان رضوی  
16علی خوروشکرمانشاه  
17محمد مهدی اسدیتهران  
18احمدرضا بذرافشانخراسان جنوبی  
19اصغر زینی وندلرستان  
20مهدی ورزدارالبرز  
21سهند فریدیگیلان  
22حسین مردانیخراسان شمالی  
23جمال الدین شریفیچهارمحال و بختیاری  
24غلامرضا بهرامیزنجان  
25علی متوسلیزد  
26مهدی سوریهمدان  
27سیامک امینی پورکردستان  
28کمیل محمدیکرمان  
 1. قرائت تحقیق
 2. قرائت ترتیل
 3. حفظ یک جز
 4. حفظ سه جز
 5. حفظ احادیث موضوعی
 6. حفظ آیات موضوعی
 7. مفاهیم
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1فاطمه اسدیچهارمحال و بختیاری  
2زهرا رهیدهگلستان  
3سعیده سیاریمازندران  
4سیده یلدا فهیماردبیل  
5ثریا صیادیکهگیلویه و بویراحمد  
6زهرا اصانلوالبرز  
7شرمین خانمحمدیمرکزی  
8مونا محمدزادهگیلان  
9زهرا آل سعیدکرمان  
10طاهرا خیرخواهبوشهر  
11ام البنین طالبیآذربایجان شرقی  
12فاطمه عیدی پورفارس  
13راضیه رستگارخراسان شمالی  
14حدیثه شریفاصفهان  
15معصومه کاجزنجان  
16فاطمه شبانیخراسان جنوبی  
17حنا رحمتیایلام  
18فاطمه باقیانیزد  
19فاطمه قهرمانیکرمانشاه  
20فاطمه مژدهیلرستان  
21سودابه جلیلوندهمدان  
22پراندیش یوسف زادههرمزگان  
23فاطمه پورنجفآذربایجان غربی  
24زهرا ارجونی بنجارسیستان و بلوچستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1غزل کیاگلستان  
2کبری احمدزادهاردبیل  
3سمانه جعفریزنجان  
4سیده سکینه موسوی روشنمازندران  
5سعیده کمالیکرمان  
6محبوبه نصیریآذربایجان شرقی  
7مهدیه تقدسی زادهبوشهر  
8سیده زینب تقوی پورگیلان  
9یاسره صوریالبرز  
10زهرا محوشیانخراسان رضوی  
11سمیه احمدیخراسان شمالی  
12آمنه آریاییلرستان  
13مریم سالاریهرمزگان  
14ساره بانیسمنان  
15مهدیه سلطانیاصفهان  
16بهاره بامشادکرمانشاه  
17کوثر حق زادهآذربایجان غربی  
18خدیجه صمدی نیاایلام  
19زمان سلمانیفارس  
20اکرم کریمییزد  
21ملیحه محمودیخراسان جنوبی  
22نجمه کریمیسیستان و بلوچستان  
23اعظم کیانی امینهمدان  
24زهره اتابکیمرکزی   
25صغری میراحمدیچهارمحال و بختیاری  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1زهرا برومندالبرز  
2فائزه تاجریخراسان شمالی  
3ندا قادریاردبیل  
4فاطه زهرا ایلچیگیلان  
5زرین وکیلیآذربایجان شرقی  
6فاطمه سادات مظلومیاصفهان  
7فاطمه فاتحیچهارمحال و بختیاری  
8ملیکا پسندیدهتهران  
9هناء کارونیمرکزی  
10نرگس فرامرزیلرستان  
11زهرا آل کثیریخوزستان  
12فاطمه بارانیخراسان جنوبی  
13مهلا شیخ ویسیسیستان  
14فاطمه عباسیکرمان  
15صدیقه سادات فیروزیفارس  
16زینب گیلانیمازندران  
17ریحانه سادات ابطحیبوشهر  
18مائده آقااحمدیآذربایجان غربی  
19زهرا شهیریزنجان  
20نیره سلطانسمنان  
21فاطمه رضایییزد  
22سهیلا پارساهمدان  
23زهرا روان بخشخراسان رضوی  
24مهلا کناریهرمزگان  
25فاطمه محمدیایلام  
26فاطمه جهانکهگیلویه و بویر احمد  
27خدیجه کریمی وفاکرمانشاه  
28فاطمه خلیلیگلستان  
29هدی زارعیکردستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1فاطمه ترکاشوندالبرز  
2رقیه اسفندیاریخراسان شمالی  
3فاطمه مرکزیاصفهان  
4فاطمه نکوئیتهران  
5نسیبه یدالهیکرمان  
6سکینه قربانیزنجان  
7سهیلا حسینجانیمرکزی  
8سمیه صدیقی فرسمنان  
9زهرا فخیمیاردبیل  
10سمیه رضایی فردچهارمحال و بختیاری  
11فهیمه زارعخراسان جنوبی  
12گلاله زارعیآذربایجان غربی  
13نرگس ابراهیمیمازندران  
14رقیه تیغ نوردگیلان  
15الهه غلامییزد  
16سمیه الیاسیهمدان  
17مریم محمدی زادهلرستان  
18رعنا احمدیآذربایجان شرقی  
19زهرا ابدالیایلام  
20جمیله آزادفارس  
21فاطمه بنگلیهرمزگان  
22شهربانو صادق زادهبوشهر  
23سکینه فغانیخراسان رضوی  
24زهرا حسنیکرمانشاه  
25عالیه روزیگلستان  
26شهین زندیکردستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1افسانه پیرکمالیسیتان و بلوچستان  
2فائزه حیدرییزد  
3سپیده غلامیالبرز  
4زینب کوکبیسمنان  
5اعظم روستافارس  
6سکینه براتیخراسان شمالی  
7مهدیه عباس پوراصفهان  
8فاطمه باباصفریگلستان  
9زهره فرهیمرکزی  
10سمیه وظیفه شعاعآذربایجان شرقی  
11ساجده شاهمردیخراسان رضوی  
12لیلا برجاسبیچهارمحال و بختیاری  
13حدیث فتحیلرستان  
14آزاده زرنگهمدان  
15فاطمه خاکزاداردبیل  
16راحله حسین پورمازندران  
17لیلا نظریزنجان   
18فاطمه عسگر نژادکرمانشاه  
19سیده راضیه موسویبوشهر  
20المیرا آفتابیکرمان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1زهرا نظرییزد  
2زهرا عسگری گیویاردبیل  
3مینا مولویالبرز  
4الهام اوحدیفارس  
5زهرا چراغعلی کلمرکزی  
6شقایق حسینیگلستان  
7سمانه خضریخراسان رضوی  
8سکینه خفاییآذربایجان شرقی  
9زهرا حافظیسمنان  
10فرزانه قربانیخراسان شمالی  
11صغری میراحمدیچهارمحال و بختیاری  
12زهرا وهابیهمدان  
13بهاره بنی اسدکرمان  
14هانیه علی نژادمازندران  
15فاطمه غلامیبوشهر  
16مهین زندیکردستان  
17حدیث فرهادیانلرستان  
18ناهید محمدیزنجان  
19گلاله زارعیآذربایجان غربی  
20سحر حیدریکرمانشاه  
21حفصه سلطانیسیستان و بلوچستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1اعظم مرزبانالبرز  
2زکیه پویان مهرخراسان شمالی  
3زهرا راعی شریف آبادخراسان جنوبی  
4سمیه شمشیریفارس  
5مریم اسدیگلستان  
6خدیجه سعیدیمرکزی  
7سمیرا حوریسمنان  
8سمیرا جعفریآذربایجان شرقی  
9ام البنین فارسیخراسان رضوی  
10مرضیه عزیزی پناهیزد  
11بهاره ملکپورچهارمحال و بختیاری  
12مریم هادیان مهلبانیمازندران  
13معصومه عبدالهی فصیحهمدان  
14عصمت گلستانیکرمان  
15مهتاب رحمتیکرمانشاه  
16طلا بهیبوشهر  
17فریبا حاج قهرمانیاردبیل  
18روژین ملکیکردستان  
19کبری مرادی ترک امیرلرستان  
20فاطمه پورنجفآذربایجان غربی  
21سکینه قربانی خلیلزنجان