دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور
 1. قرائت تحقیق
 2. قرائت ترتیل
 3. حفظ یک جز
 4. حفظ سه جز
 5. حفظ احادیث موضوعی
 6. حفظ آیات موضوعی
 7. مفاهیم
 8. اذان
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1موسی روزبهالبرز  
2قاسم مازرلوگلستان  
3علی جباریآذربایجان شرقی  
4شهریار تندروچهارمحال و بختیاری  
5حسین محمدی جامعکرمانشاه  
6امیر نجمسمنان  
7محسن گلچیناصفهان  
8جعفر رمضانیزنجان  
9حمید محمد گردش کنانآذربایجان غربی  
10محمد قربانیهمدان  
11مصطفی نیکخواهخراسان جنوبی  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1سید مهدی حسینیگلستان  
2امیر تقی زادهآذربایجان شرقی  
3خدایار حاج علیانیکرمانشاه  
4مهدی نصیریخراسان رضوی  
5کاظم صالح آبادیخراسان شمالی  
6هادی خدادادپورکرمان  
7شهاب شهبازیایلام  
8محمد بیاریسمنان  
9صادق رفیعیچهارمحال و بختیاری  
10محمد علی عمرانیاصفهان  
11جمال لطیفیهمدان  
12علیرضا محبیزنجان  
13جواد ملکا آشتیانیتهران  
14قدرت اله شمیرانیالبرز  
15سید وهاب عزیزیآذربایجان غربی  
16سید عباس رضویخراسان جنوبی  
17علیرضا محمدییزد  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1سید نعمت اله موسوی نصربوشهر  
2محمد جار محمد نژادسیستان و بلوچستان  
3سید علی موسویسمنان  
4ساسان اکبریکرمانشاه  
5مصطفی بهرامیچهارمحال و بختیاری  
6امیر اسداله ذوالمجدالبرز  
7مجید نورییزد  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد بهادریبوشهر  
2خداکرم نوریالبرز  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد اسفندیاریالبرز  
2علی قباخلوسمنان  
3هادی صابرچمنیگلستان  
4حسین علی آبادیخراسان جنوبی  
5فرهاد یاریایلام  
6کرامت امیریفارس  
7حسین صفریاصفهان  
8صفر نجفیچهارمحال و بختیاری  
9رضا داوریلرستان  
10عباس برادرزادهتهران  
11رضا وکیلیهمدان  
12محمدرضا زارع بیدکییزد  
13یاور نیکخواهاردبیل  
14ساسان اکبریکرمانشاه  
15منوچهر تقویگیلان  
16علیرضا محبیزنجان  
17فرهاد بنیادیآذربایجان غربی  
18مسلم نوذریکرمانشاه  
19حمید میرشاهسیستان و بلوچستان  
20مسلم نوذریکرمان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1ابوالفضل قیم پورالبرز  
2احمد آبروشگلستان  
3حسن صائمیسمنان  
4محمد مهدیهایلام  
5کورش کریمیاصفهان  
6حسن آتش افروزیزد  
7صابر انصاریچهارمحال و بختیاری  
8بهمن شفیقیهمدان  
9سید عباسعلی حسینیبوشهر  
10حسین شری زادهآذربایجان غربی  
11علی ذوالقدرزنجان  
12خدایار حاجی علیانیکرمانشاه  
13محمد حسن عرب نژادکرمانشاه  
14محمد حسن عرب نژادکرمان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1محمد علی قرشییزد  
2امیر اسداله ذوالمجد حقیقیالبرز  
3علی کامیارسمنان  
4قاسم مارزلوگلستان  
5سعداله پروریایلام  
6محمد جواد جلفاییقزوین  
7مصطفی رمضانیاصفهان  
8علی اصغر رئیسیچهارمحالو بختیاری  
9جمال لطیفیهمدان  
10حبیب اله زحمتکشبوشهر  
11بهمن عبدلی یارآبادلرستان  
12مهدی سپهریزنجان  
13مهدی فیاض بخشخراسان جنوبی  
14محمدحسین زیباخراسان جنوبی  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1امان محمدگریگلستان  
2جبیب اله زحمتکشبوشهر  
3عزت اله یوسفوندلرستان  
4محمدرضا دمیرچیالبرز  
5علی قاسمیایلام  
6اکبر قادریکرمانشاه  
7علی آقا زادهفارس  
8اسد آقا اسدیاصفهان  
9یعقوب نطاقیگیلان  
10محمدیاسر یکه خانخراسان جنوبی  
11محمدرضا کشانیسیستان و بلوچستان  
12رسول غلامیچهارمحال و بختیاری  
13مهدی سپهریزنجان  
14افشار حسنیآذربایجان غربی  
15حسن رجاییسمنان  
16محمدجواد جلفاییقزوین  
17سعیدیخراسان رضوی  
18محسن شایستههمدان  
19محمد کارگر اسفند آبادییزد  
 1. قرائت تحقیق
 2. قرائت ترتیل
 3. حفظ یک جز
 4. حفظ سه جز
 5. حفظ احادیث موضوعی
 6. حفظ آیات موضوعی
 7. مفاهیم
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1مرضیه ریاستیبوشهر  
2فریبا احمدی پورایلام  
3فرشته بخشی نژادزنجان  
4زهرا علی باباییچهارمحال و بختیاری  
5مریم باطبیالبرز  
6ایران عزیزیکرمانشاه  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1فاطمه صدوقیکرمان  
2اضیه نیازیگلستان  
3فاطمه جعفریانبوشهر  
4زهرا خدائی مهرآذربایجان شرقی  
5زینب فیضیلرستان  
6اعظم سلیمیاصفهان  
7سیده آمنه حسینیالبرز  
8سیده زهرا زارعیفارس  
9زینب رهبرسمنان  
10اکرم محبیزنجان  
11صفورا پلنگیهمدان  
12زینب قربانیچهارمحال و بختیاری  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1مهتاب فتحیبوشهر  
2معصومه نورمندی پورکرمان  
3عصمت آوارهیزد  
4سحر نژاد مبشرگیلان  
5هدی کیهان فرالبرز  
6فاطمه مسعودیخراسان جنوبی  
7سمیه یزدانیچهارمحال و بختیاری  
8زهرا دلیقندیتهران  
9    
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1لیلا فرهادیهمدان  
2سولماز سپاسکرمان  
3حمیده فضلیالبرز  
4پرنیا یوسفیکرمانشاه  
5    
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1اعظم عزیزیانالبرز  
2مریم اکرامیسمنان  
3زینب غریب دشتیگلستان  
4سمانه حسنیخراسان جنوبی  
5راضیه بیرانوندایلام  
6نرگس سلمانیخراسان رضوی  
7خاطره هادیچهارمحال و بختیاری  
8اعظم موسیوندلرستان  
9الهام خاتمیانتهران  
10زینب مبارکیبوشهر  
11سیده لیلا سیدی موسویمازندران  
12صفورا پلنگیهمدان  
13زهرا فتاحیکرمانشاه  
14خدیجه سودیزنجان  
15ژیلا نیک پرورکردستان  
16فرحناز فتحیآذربایجان غربی  
17نرجس میرحسینیکرمان  
18معصومه فلاح زادهیزد  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1نرگی بی غرضیزد  
2سمیه فیضیاردبیل  
3ریحانه سلیمانی رادالبرز  
4فاطمه بیناییگلستان  
5محبوبه شیبانیفارس  
6معصومه اسلامیسمنان  
7فرزانه امانیخراسان شمالی  
8نرجس اسماعیلیایلام  
9زهرا علی باباییچهارمحال و بختیاری  
10اعظم توسلیهمدان  
11معصومه علی کیاییمازندران  
12حبیبه همتیگیلان  
13حمیده بهروزیبوشهر  
14روژیا لطفی زرکردستان  
15مریم دارایی زادهلرستان  
16نسترن خلخالیزنجان   
17فرزانه جرجندی مقدمکرمان  
18مهدیه مجدسیستان و بلوچستان  
ردیفنام و نام خانوادگیاستانامتیاز کلملاحظات
1فاطمه عزیزیانالبرز  
2خدیجه نصریخراسان جنوبی  
3آتوسا آقا بیکیسمنان  
4ناهید روئین تنآذربایجان شرقی  
5سپیده مرادی پورایلام  
6سمیه یزدانیچهارمحال وبختیاری  
7پروانه وهابی خرمیتهران  
8مرضیه قدرتیگیلان  
9سمیه مهدی اخگرآذربایجان غربی  
10الهه خوئینیزنجان  
11نسرین باتمانیکردستان  
12زینب فیضیلرستان  
13فریده دنیادیدهبوشهر  
14معصومه نورمندیکرمان  
15بهاره شورینیهمدان  
16زینب زارع زادهیزد  
17زهرا کاووسیخراسانرضوی